ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข
คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุขjirayut.su@rmuti.ac.th
โทร 093-3234160 , 083-7398434

ติดต่อเรา

สำนักศึกษาทั่วไป (อาคาร A ชั้น 2)

มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

77 หมู่ 7 ต.หนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
30000

โทร. : 044-233000 ต่อ 2770-2777
Facebook : สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ