SMART CLASSROOM คืออะไร และ ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

Image

SMART CLASSROOM

Smart Classroom หรือ ห้องเรียนอัจฉริยะ คือห้องเรียนที่ถูกพัฒนาปรับปรุงด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสมผสานเข้ากับบทเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนให้สมบูรณ์มากขึ้น

 

Smart Classroom อาจมีชื่อที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันหลายชื่อ เช่น ห้องเรียน Hybrid Learning, Virtual Classroom, Distance Classroom, Remote Classroom, Electronic Classroom (e-Classroom), e-Learning Classroom, Hybrid Classroom, Computer Classroom เป็นต้น

ข้อดีของ SMART CLASSROOM คืออะไร

การมี Smart Classroom หรือ ห้องเรียนอัจฉริยะ มีข้อดีคือ นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ (online learning) หรือ การดูวิดีโอย้อนหลัง (VOD) ก็สามารถทำได้ทันที เพียงแค่เชื่อมต่อกับ internet

 

โดยในระหว่างที่เรียน นักเรียนสามารถใช้ internet เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้ทันที ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง รวมถึงครูผู้สอนก็สามารถแทรกข้อมูลเนื้อหาการสอนเพิ่มเติมได้เช่นกัน ช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียน และ การเรียนทางไกล (Distance Learning) ง่ายขึ้น มีส่วนร่วมและโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับครูได้มากขึ้น

 

บางมหาวิทยาลัยยังใช้การจำลองแบบ สำหรับวิชาวิศวกรรมยานยนต์หรืออวกาศ โดยให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำลองแบบของชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ทำให้นักเรียนสามารถทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาจริงๆ เมื่อการจำลองผ่านการทดสอบแล้ว นักเรียนสามารถสร้างต้นแบบต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรทำให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

องค์ประกอบของ SMART CLASSROOM

Smart Classroom มีองค์ประกอบหลักๆ 3 สิ่งด้วยกัน คือ ครูผู้สอน นักเรียน และ สื่อการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็ปเล็ต, สมาร์ทโฟน, จอทัชกรีน (Interactive Display), จอรับภาพจากโปรเจคเตอร์, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, ระบบ Video Conference โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

องค์ประกอบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Smart Classroom นั่นก็คือ The Flipped Classroom Blended Learning เป็นการผสมผสานทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online learning) และออฟไลน์ (Offline learning) ไว้ด้วยกัน โดยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการเรียนรู้ และพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
Image
Image

ในการเรียนการสอนแบบปกติ นักเรียนอาจจะเรียนในห้องเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถาม เนื้อหาเยอะอัดแน่นในเวลาที่จำกัด เมื่อกลับมาบ้าน ทำการบ้านก็ไม่ได้ แล้วก็สะสมความไม่เข้าใจตลอดทั้งเทอม

สำหรับการสอนแบบ Flipped Classroom นักเรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาทางออนไลน์จากที่บ้าน มีเวลามากพอที่จะดูวิดีโอ ปรึกษากับเพื่อนหรือครูทางออนไลน์ได้

โดยที่คุณครู สามารถถ่ายทอดสดเนื้อหาการสอนให้นักเรียนที่อยู่ต่างวิทยาเขต ดูไปพร้อมๆ กันได้ในคราวเดียว

เมื่อไปถึงโรงเรียน นักเรียนจะทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมเสริมความเข้าใจแทน

ทำให้คุณครูมีเวลาพูดคุยและเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับการสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว

ข้อดีคือนักเรียนสามารถเรียนไปตามความเร็วของตนเองที่บ้าน สามารถหยุดวิดีโอจดบันทึก ดูซ้ำ หรือหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้

ข้อดีคือนักเรียนสามารถเรียนไปตามความเร็วของตนเองที่บ้าน สามารถหยุดวิดีโอจดบันทึก ดูซ้ำ หรือหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้

โดยมีคุณครูให้คำปรึกษาในการทำแบบฝึกหัดที่โรงเรียน วิธีนี้ทำให้คุณครูเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาแทน

ประโยชน์สูงสุดคือเป็นการบ่มเพาะให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนได้

จนกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่ส่งเสริม "การศึกษาตลอดชีวิต" ในที่สุดผู้เรียนจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

องค์ประกอบของ The Flipped Classroom Blended Learning มีหลักๆ คือ 1.) การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) 2.) การเรียนการสอนในห้องเรียน (Group Instruction) 3.) การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Collaborative Activities)
Image
Image

SMART CLASSROOM

ซึ่งปัจจุบัน Smart Classroom กำลังได้รับความนิยม โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดีที่สุด โดยการนำเครื่องมือที่ทันสมัย และมัลติมีเดียต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เครื่องบันทึกการเรียนการสอนพร้อมถ่ายทอดสด, ระบบ Video Streaming, จอทัชกรีน (Interactive Display), ระบบ Video Conference, ระบบส่งภาพไร้สาย และระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์สลับภาพเสียง จาก iPad เป็นต้น

รับข้อมูลข่าวสาร

ใส่อีเมลของคุณแล้วเราจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบ

1xbet top-casino.biz hipas.info restbet giriÅŸ wiibet.com mariogame.net anadolu casino