หน้าแรก

หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป

อาจารย์จารุพงษ์ บรรเทา

สายตรงหัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป เพจเฟซบุ๊คสำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.อีสาน จัดบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สร้าพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน จัดบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สร้าพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) เสริมแกร่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) เสริมแกร่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

รูปกิจกรรม

มทร.อีสาน จัดบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สร้าพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน จัดบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สร้าพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) เสริมแกร่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) เสริมแกร่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

อาคาร RMUTI / ข้อมูลห้องเรียน

รูปภาพอาคาร และ ข้อมูลห้องเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


โทรศัพท์ : 044-233000
โทรสาร : 044-233052 
อีเมล์ : ge@rmuti.ac.th  

Facebook : สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน

วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ปิดให้บริการวันหยุด นักขัตฤกษ์

ส่งข้อร้องเรียน / แนะนำ

Message us