หน้าแรก

หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป

อาจารย์จารุพงษ์ บรรเทา

สายตรงหัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป เพจเฟซบุ๊คสำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
นักศึกษา มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” โดย นักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA)
ประชาสัมพันธ์
นักศึกษา มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” โดย นักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA)
มทร.อีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”

รูปกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566วิชา สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
นักศึกษา มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” โดย นักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA)
ประชาสัมพันธ์
นักศึกษา มทร.อีสาน จัดนิทรรศการ “สถานที่สุดประทับใจในมหาวิทยาลัยของเรา” โดย นักศึกษารายวิชารากเหง้า มทร.อีสาน (RMUTI DNA)
มทร.อีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”
ประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน โดย สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยแพลตฟอร์มการเรียนภาษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากล”

อาคาร RMUTI / ข้อมูลห้องเรียน

รูปภาพอาคาร และ ข้อมูลห้องเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


โทรศัพท์ : 044-233000
โทรสาร : 044-233052 
อีเมล์ : ge@rmuti.ac.th  

Facebook : สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน

วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ปิดให้บริการวันหยุด นักขัตฤกษ์

ส่งข้อร้องเรียน / แนะนำ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name