ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-233000
โทรสาร : 044-233052 
อีเมล์ : ge@rmuti.ac.th  

Facebook : สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน

วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ปิดให้บริการวันหยุด นักขัตฤกษ์

แผนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดต่อหน่วยงาน โทร 044-233-000 ต่อ หมายเลขภายใน XXXX